Budapest Bank projekt

Sikeres projektünk a „Budapest Bank Békéscsabáért” program támogatásával

Pályázati program neve: „KAPOCS” – lépések egy szolidáris társadalom felé.

Pályázati program célja:

Békés megyei látássérültek esélyegyenlőségének előmozdítása:a látási fogyatékosok megítélését javító és társadalmi integrációját segítő, katalizáló programok megvalósítása.

A program megvalósításának: 2014. június 01. – 2015. június 30.  

Projekt feladatok:

I.) Cél: társadalmi szemlélet megváltoztatása, fejlesztése

„Egyenlő esélyt a látási fogyatékosoknak” – érzékenyítő program szolgáltatóknál – pénzintézet, bank, és kereskedelmi üzlet - tanácsadási tevékenység, jó gyakorlatok bemutatása az ügyintézők, eladók, kereskedők részére.

Az érzékenyítő programba bevont partnerek: Budapest Bank Békéscsabai Bankműveleti Központ, I. Sz. Postahivatal Békéscsaba, Csaba Center Bevásárló Központ Spar Kereskedelmi Áruháza (3 szolgáltatói helyszín, partnerenként 5-10 munkatárs részvételével)

Szemléletformáló cél: a meghívott résztvevők aktív közreműködésével a látássérültek élethelyzetének bemutatása az ügyintézéskor, az akadályozottság megoldása, segítségnyújtás hatékony módszerei, problémák megoldása.

Érzékenyítő cél: a személyes élmény, a megtapasztalás a leghitelesebb eszköz a látássérültek akadálymentesítési, egyenlő esélyű hozzáférés iránti igényük elfogadtatására. Az átélt tapasztalatok megbeszélése a szolgáltatókkal, (eladókkal, kereskedelmi szakemberekkel, munkatársakkal) a személyi segítés fontossága és megvalósítása, egyeztetés az akadálymentesítési problémák megoldására.

Eredmények, tapasztalatok:

A projektnek ez a részprogramja az előkészítéskor nagy odafigyelést kívánt, mivel megtapasztaltuk korábbi tevékenységeink során, amikor az önkormányzatok munkatársainak tartottunk hasonló rendezvényt, hogy az épek társadalmában a felnőttek világa, a közintézmények és szolgáltatók közege mereven és kissé tiltakozva fogadja ezt az együttműködési felkérést. Amikor egyeztettünk velük magáról az érzékenyítő programról, abban a tévhitben voltak, hogy egy konvencionális tréning lesz, hagyományos fejtágító szokásokkal, és jegyzetelni kell sokat. Meggyőztük őket nem kis munkával, hogy egészen másról van szó, maga az előadó tréner személye a garancia arra, hogy ő a leghitelesebb, aki beszéljen a témáról, és humorral, öniróniával, közvetlenséggel, őszinteséggel tárja fel számukra a látási fogyatékkal élő embertársak hétköznapjait, életük akadályait.  Ezek után bizonyítottuk az érzékenyítő tréningen, hogy nem valótlant állítottunk. Élvezték a programot, az első percben felszabadultakká, befogadóvá váltak, bizalmat szavaztak a trénernek, aki azzal indított, hogy ő nem fogyatékkal él, hanem a férjével, és a házasságuk legjelentéktelenebb jellemzője az, hogy mindketten vakok.

Tehát a program jól sikerült, a Postahivatal, a Spar Áruház és a Budapest Bank Bankműveleti Központ munkatársai pozitív véleményeket fogalmaztak meg a tréning végén.

Külön eredmény: a Spar Áruház Békéscsabai Üzlete az országban elsőként adott helyett ilyen érzékenyítő programnak, az áruházvezető-helyettes és munkatársai elmondták élményeiket a többi dolgozónak, és ezek után kérték, hogy 2015. őszén ismét tartsunk ilyen érzékenyítést, kérik a további együttműködést.

II.) Esély órák – Tolerancia Nap Békéscsabai oktatási intézményekben. .

Évek óta törekszünk arra, hogy a fiatalabb korosztállyal is megismertessük a látási fogyatékosok helyzetét, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy hosszú távon minél több önkéntest vonjuk be programjaink megvalósításába. Ezért Esély órákat - érzékenyítő programként értelmezhető Tolerancia Napot középfokú oktatási intézményekben tartottunk, és ellátogattunk a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár és Egésztudományi Kar Békéscsabán működő Gazdasági Campus hallgatóihoz, továbbá a Gyulán működő Egészségtudományi Campus hallgatóihoz is. (ez utóbbit összevontan tartottunk a Békéscsabai Karon.

Szemléletformáló célja: célszerű e Campusok megkeresése, mivel itt az emberi erőforrás fejlesztés területére képeznek humánpolitikai és személyügyi szervezőket, továbbá szociális és ifjúsági feladatok ellátását betöltő munkatársakat is. Az intézményben lehetőség van humánerőforrás tréner szakirányú továbbképzési szakon történő képzésre is, az itt végzettek jogosítványt kapnak a nonprofit szféra területén az emberi erőforrások közvetlen fejlesztésére, specifikus tematikájú tréningek lebonyolítására, melynek egyik fontos része a fogyatékosok elemi és társadalmi rehabilitációja is.   

Érzékenyítés: a hallgatókkal közösen együttműködve bemutatjuk a látássérültek mindennapi életének akadályait, és az ezek leküzdéséhez szükséges segédeszközöket, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító lehetőségeket, és emberi magatartásmintákat. Nagyon fontosnak tartjuk a beszélgetéssel egybekötött Esély napokat, mert nemcsak látássérült sorstársainknak hasznosak azzal, hogy egyre nyíltabban, őszintébben mernek beszélni fogyatékosságukról, hanem az egészséges emberek közege, az épek is bátrabban mernek közeledni a látássérültek felé, csökkentjük a sztereotípiákat, és erősebbé válik a kapcsolattartás a két fél között. Az ilyen érzékenyítő programok megvalósítása is azt eredményezi, hogy nemcsak alkalmi önkéntesek lesznek, hanem rendszeresen segítik a programjaink lebonyolítását, a kapcsolat megmarad. 

Eredmények tapasztalatok:

Ez a projekt programrész is sikeresen megvalósult, ebben az esetben a befogadó készség, az együttműködés kialakítása zökkenőmentesen, könnyebben zajlott. Egyrészt mert a tanulók, a fiatal korosztály elfogadókészsége normális, nincsenek előítéleteik, és őszintén odafigyelnek a mássággal élőkre. Másrészt a főiskolai hallgatók tanulnak is erről elméletben, tehát számukra kedvező lehetőség, ha fogyatékosokkal találkozhatnak, akik nyitottak feléjük, és nem veszik tolakodásnak érdeklődésüket, figyelmüket. 

 

 

 

2018 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu