Az egyesület tisztségviselői és munkatársai

Elnök: Nagy Zsuzsanna 
Alelnök: Ádász István

Elnökségi tagok:  
Ábrahám Györgyné
Futaki László
Tóth György

Felügyelő Bizottsági tagok:
Mucsi Istvánné 
Héjja Jánosné
Süle Lászlóné

Kistérségi csoportvezetők:
Ádász István Békéscsabai és Békési Kistérség
Ábrahám Györgyné Gyula - Sarkadi Kistérség

Sipos Erika Orosháza Kistérség
Hajkó Jánosné Mezőberényi Kistérség
Süle László Szeghalom - Dévaványai Kistérség

 

Nagy Zsuzsanna - elnök, szociális munkás

Füzesgyarmaton születtem 1956. február 19-én rövidlátóként, 47 éves koromig ez nem jelentett problémát számomra. 2003-ban retina leválás miatt megoperálták az egyik szemem, melyre két év múlva megvakultam. Ez az esemény gyökeresen megváltoztatta az életemet, 31 éves aktív munka után rokkant nyugdíjas lettem. Viszonylag rövid idő alatt sikerült elfogadnom állapotomat. Ebben sokat segített a látássérültek Békés megyei közössége, akikkel 2004-ben kerültem kapcsolatba. Hamar beilleszkedtem új környezetembe, ahol vak és gyengénlátó sorstársaim pozitív példát mutattak számomra, hogy így is teljes értékű életet lehet élni, ezt már saját magam is tapasztalom nap, mint nap. Ennek bizonyítéka az a tény, hogy 2008-ban végeztem a Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Fakultás Általános Szociális Munkás szakán, Gyulán. A főiskolai tanulmányaim mellett nonprofit menedzseri képesítést is szereztem a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által lebonyolított "Látótér" projekt keretében. Ezek jelentős mértékben meghatározzák jövőmet, céljaimat. 2006 óta megyei küldött vagyok. 2009 márciusában választottak a Szeghalom-Dévaványa kistérségi csoport vezetőjévé, majd a májusi választáson a megyei elnökség tagjának és országos küldöttnek. A 2013. évi rendkívüli elnökválasztó küldöttgyűlésen bizalmat szavaztak nekem, így az egyesület elnöke és országos küldött lettem. 2007 decembere óta alkalmazottja is vagyok Egyesületünknek. A szociális munka mellett legfőbb feladatom a kistérségi csoportok munkájának segítése. A szervezet elnöke és szociális munkásaként arra törekszem, hogy az egyesület komplex rehabilitációs szolgáltatást tudjon nyújtani a látássérült személyeknek, ezzel is elősegíteni társadalmi integrációjukat. Mi, látássérültek ismerjük és tudjuk kihasználni az esélyegyenlőségből adódó lehetőségeinket, illetve azt minél több területre kiterjeszteni. A civil-, és közszféra együttműködése minél hatékonyabbá váljon. Érdemben hozzájáruljak a kistérségi csoportok munkájához, illetve fejlődésükhöz. Mottóm: "Ha vállalod, kézen fogunk, s veled együtt esélyt adunk."

 

Ádász István - alelnök

1963-ban születtem Békéscsabán. 1981-ben érettségiztem a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnáziumban, majd autószerelői szakmunkás végzettséget szereztem. Tanulmányaimat követően 1983-tól a Körös Volán munkatársa voltam, de sajnos a látásom nagymértékben romlani kezdett, ezért 1989-től rokkantnyugdíjas lettem. 2005-ben végeztem a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karán az intézményi kommunikátor szakon, jeles eredménnyel. 1988-tól vagyok tagja a Vakok és Gyengénlátók megyei szervezetének. 1997-től elnökségi tagként tevékenykedtem, majd 2004-től, a megalakuló, önállóvá váló egyesület alelnöke lettem. Munkámmal szeretném elősegíteni a látássérültek, azon belül a vakok érdekképviseletének erősítését. Kultúrcsoportunk vezetésével pedig a sorstársaim egyéni és közösségi megnyilvánulási lehetőségeit kívánom növelni, és fejleszteni.  

Ádász István - Békéscsabai Kistérségi Körzeti Csoport Vezetője  
(A bemutatkozást lásd fentebb, az alelnök címszó alatt.)

 

Ábrahám György Imréné - Gyula-sarkadi Kistérségi Körzeti Csoport Vezetője

Az a megtiszteltetés ért, hogy Dohyné Demkó Izabellát követően választottak meg társaim erre a tisztségre, ami mérce és felelősség számomra. Családommal Gyulán élek. Két fiú édesanyja vagyok. Több évtizeden át óvónőként dolgoztam. 1986-tól a dobozi óvoda vezetője voltam. Miközben szemünk fényeit, a gyermekeket óvtam és neveltem, saját szemem fénye kopott meg, és 2002-ben hivatásom feladására kényszerültem. Már ebben az évben tagja lettem a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei Egyesületének. Sorstársaimtól sok segítséget és megértést kaptam problémáim feldolgozásához. Az évek során igyekeztem egyre aktívabban bekapcsolódni a gyulai csoport és a megyei szervezet tevékenységébe. 2009 márciusában választottak a gyulai-sarkadi csoport vezetőévé, majd a májusi választáson a megyei elnökség tagjának. Célom, hogy tovább folytassam elődöm munkásságát és a tagság és a helyi csoport érdekeinek képviseletében, a városi civilek között is, ismertté tegyem szervezetünk életét, megnyerjem a  támogatásukat is, és tovább erősítsem a kapcsolatot a megyei tagság és a vezetés között. Igen fontosnak érzem, hogy a ráirányítsam sorstársaim figyelmét a segédeszközök nyújtotta kedvező lehetőségekre.  Tudom, mert kénytelen voltam megtapasztalni, hogy ami a látók számára természetes, azért a vakoknak és gyengénlátóknak sokat kell küzdeni. Ezért sok-sok apró lépéssel próbálok eredményeket elérni az akadálymentes környezet megteremtéséért. Szeretném azt a derűt sugározni, amit sorstársaim között tapasztalok, hogy habár nehézségekkel élünk, de nem kell bezárkóznunk, hinnünk kell a tudomány és a technika fejlődésében és a jóakaratú emberek megértésében.  Hiszem, hogy egyre nagyobb számban lesznek olyan emberek, akik érdekeinket felkarolva, a megyei vezetés küzdő szellemét átvéve, komoly sikereket érnek el a fogyatékkal élő emberek életének megkönnyítésében.

 

Győrfi Gabriella - rehabilitációs mentor és tanácsadó, pályázati referens

1968-ban születtem Békéscsabán, és itt élek családommal. A Rózsa Ferenc Gimnázium speciális angol nyelvi osztályában érettségiztem 1987-ben. Személyügyi szervező diplomát szereztem 1998-ban a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészkara Emberi Erőforrás Képző Intézetében. Az érettségi után az államigazgatásban kezdtem dolgozni, 3 évig az újkígyósi Nagyközségi Tanácsnál, szociálpolitikai előadóként. 1992-től a békéscsabai Csaba TV szerkesztőségében folytattam tevékenységemet, a menedzsmentben és a műsorkészítésben. 15 év elteltével váltottam, és 2007. szeptemberétől a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületénél állok alkalmazásban. Az Egyesület tevékenységét 2004-től folyamatosan figyelemmel kísértem, számos programjukat, kezdeményezésüket megismertem, és tapasztaltam az itt dolgozók elkötelezettségét és tenni akarását. Azért vállaltam a velük való közös munkát, mert hiszem, hogy a látássérült emberek is ugyanolyan értékes tagjai társadalmunknak, és a közösségi célok segítik helyzetük kedvezővé alakítását.

 

Lévai József - Braille oktató

1950-ben születtem Budapesten, ahonnan hamarosan Lökösházára költözött a család. Egy pap közbenjárásának köszönhetően a Vakok Általános Iskolájába kerültem, majd Debrecenben kitanultam a kárpitos szakmát, 1971-ig itt is dolgoztam. Ezután Békéscsabára költöztem és további 20 évig folytattam a szakmát. Rokkantnyugdíjazásomat követően 1992-től lettem a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Békés megyei szervezete titkára 11 évig. Ugyancsak 1992-től kezdtem oktatni a Braille írást és olvasást a megyében élő látássérülteknek, és látóknak is. Eddig közel 50 fő részére tartottam oktatást. Az irodalmat gyermekkorom óta szeretem, könnyen tanultam verseket, és írtam is néhányat. Ezek közül néhány megjelent a Vakok Világa c. folyóiratban, valamint 2 kötetben: az egyik 1994-ben jelent meg "Fehér bottal, tollal és akarattal" címen, a másik kötet a "Tollal a fény peremén" című antológia, mely 1998-ban került kiadásra Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége fennállásának 80. évfordulója alkalmából.  1992-től 10 évig vezettem a Kultúrcsoportot, és nemcsak az Egyesület rendezvényein léptünk fel, hanem bemutatkoztunk különböző városi és megyei események alkalmával is, valamint sikereket értünk el, és rendszeres résztvevői voltunk a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége budapesti és nagykanizsai seregszemléin is.

 

 

Szegediné Kónya Éva Melinda - Közösségfejlesztő; rendezvényszervező

1970 Február 17-én születtem Baróton (Erdélyben). 1988-ban érettségiztem a Baróti Szabó Dávid Szakmunkás Gimnáziumban. 1992 augusztusában költöztem Gyulára. Különböző munkahelyeken dolgoztam miközben 2005-ben leszázalékolásra került sor, mert rohamosan romlott a már gyermekkorban kialakult degeneratív rövidlátásom. A munkámat már nem tudtam felelősségteljesen végezni a látásromlás miatt. A munkából való kiesés és az állapot romlás megviselt, de egyben el is gondolkodtatott, HOGYAN TOVÁBB? 2006-ban tagja lettem a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének és bekapcsolódtam a Megyei Kultúrcsoport életébe ahol sok segítséget kaptam sorstársaimtól. Itt tapasztaltam meg, hogy vannak tőlem rosszabb helyzetben is, és mégis élhető, szerethető az élet, ha megtaláljuk benne a helyünket és elfogadjuk azt az állapotot, amiben vagyunk. Meglepő volt számomra, hogy milyen sok hasznos segédeszköz létezik, ami segíti a látássérültek mindennapi életvitelét. 2013 októberétől alkalmazottja is vagyok az egyesületnek és igyekeztem folyamatosan fejleszteni tudásomat. Budapesten a Szent Gergely Népfőiskola képzésein vettem részt esélyegyenlőségi referens és konfliktuskezelési mediátorképesítést szereztem. Célom, hogy tartalommal töltsem meg mindennapjaimat és a lehető legjobbat adjam magamból, ahol vagyok, hasznos tudjak lenni sorstársaink számára.

 

2019 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu